Virtuell valuta

Home » Virtuell valuta

En virtuell valuta är en digital valuta som endast finns tillgänglig i elektronisk form. Valutan lagras i en tillägnad mjukvara eller en mobil- eller datorapplikation. Gentemot traditionella valutor är virtuella valutor oreglerade, det vill säga att de saknar juridisk status som lagligt betalningsmedel och inte regleras av en bank eller finansinstitution. Istället kontrolleras de av en privat upphovsman/systemutvecklare.

Virtuella valutor är en form av digitala valutor och inkluderar andra typer av digitala valutor, som kryptovalutor och tokens som ges ut av privata organisationer. Dessa valutor används främst vid betalningar online och fördelarna med virtuella valutor gentemot konventionella valutor är att transaktionerna går snabbare och smidigare. Nackdelen med virtuella valutor är att de kan bli hackade av cyberkriminella och ger samtidigt inte investerare samma rättsliga hjälp eftersom de inte är reglerade.

Så fungerar virtuella valutor

Virtuella valutor är som sagt en form av digital valuta – de tillhandahålls av privata upphovsmän, till exempel en organisation eller en systemutvecklare, och är avsedda för digitalt bruk.

Enligt den Europeiska Centralbanken (ECB) klassificeras virtuella valutor som digitala pengar i en oreglerad miljö, som utfärdas och kontrolleras av dess utvecklare och som betalningsmetoder bland medlemmar i specifika virtuella communitys. Men denna definition behöver inte vara helt korrekt, eftersom antalet virtuella valutor konstant expanderar och förändras. Till exempel är vissa kryptovalutor, som anses vara en form av virtuell valuta, som Ripples XRP, inte strikt kontrollerade. De används inte heller av ett specifikt virtuellt community.

Virtuella valutor har inte heller tagit fart som en vanlig betalningsmetod i samhället, åtminstone inte ännu. Det finns fortfarande en begränsad användning av virtuella valutor. Decentraliseringen är också något som varit på kartan mycket, för även om virtuella valutor förblir oreglerade, ser man till exempel att Bitcoin har blivit en laglig betalningsmetod i El Salvador.

I Sverige är virtuella valutor oreglerade, som i de flesta andra länder. Men i USA, hem till en av världens främsta finansmarknader, övervägs reglering av virtuella valutor. Så vem vet, om några år kanske marknaden för att köpa dogecoin, Bitcoin och annan kryptovaluta är reglerad.

Olika sorters virtuella valutor

Inom kategorin virtuella valutor finns det två olika sätt att klassificera valutorna baserat på deras operativa nätverk. Låt oss definiera dem nedan:

“Sluten” virtuell valuta

Denna sorts virtuella valuta verkar i ett kontrollerat och privat ekosystem. Detta innebär att den inte kan konverteras till en annan virtuell valuta eller fiatvaluta. Exempel på sådana virtuella valutor är valutor i spelsystem – för även om de kan användas i deras respektive miljöer kan de inte sedan konverteras till kontanter.

“Öppen” virtuell valuta

Dessa är även kända som konvertibla virtuella valutor eftersom de kan konverteras till andra former av pengar. De verkar i öppna ekosystem och kan konverteras till en annan valuta antingen inom sin egen plattform eller utanför den. Ett exempel på en öppen virtuell valuta är Bitcoin och Ethereum, eftersom dessa kan konverteras till andra kryptovalutor och vissa fiatvalutor.

Fördelar med virtuella valutor

Bekväma betalningar

Den största fördelen med virtuella valutor är troligen bekvämligheten. Betalningar med virtuella valutor går snabbt och enkelt att genomföra tack vare det faktum att allting sker digitalt. Användningen av virtuella valutor är särskilt bekvämt vid internationella transaktioner eftersom det då går betydligt snabbare och man slipper betala några växlingskostnader.

De är decentraliserade

Eftersom virtuella valutor (vanligen) är decentraliserade undviks mellanhänder för att verifiera och genomföra transaktioner. Detta bidrar till sänkta transaktionskostnader, oftast tas inga alls ut, och minimerar dessutom risken för säkerhetsfel hos den centrala administratören.

Automatiserade transaktioner

Några virtuella valutor kan dessutom programmeras för att genomföra automatiserade transaktioner. Smarta kontrakt på till exempel Ethereums blockkedja kan genomföra transaktioner utan mänskligt ingripande.

Nackdelar med virtuella valutor

En heltäckande reglering saknas

Reglerna för virtuella valutor är inte tillräckligt omfattande eller systematiska, vilket hindrar dem från att accepteras på global nivå. I brist på inblandning från en central administratör ökar risken för illegala transaktioner och penningtvätt med virtuella valutor.

Mycket volatila

Värdena på virtuella valutor är väldigt volatila, vilket gör dem till ett mindre fördelaktigt verktyg för att lagra värde eller bytesmedel. För investerare kan dess volatila värde erbjuda enorma förluster, men naturligtvis också enorma vinster om man har tur.

Potentiella säkerhetsproblem

Med virtuella valutor finns det också vissa säkerhetsproblem. Trots förbättrade krypteringstekniker finns det fortfarande en risk för att personlig information av dess ägare läcks, vilket i sin tur kan orsaka förödande konsekvenser.

Virtuella valutor, digitala valutor och kryptovalutor – vad är skillnaden?

Även om det till synes kan verka det samma, skiljer sig digitala valutor, virtuella valutor och kryptovalutor sig åt.

Virtuella valutor och kryptovalutor är digitala valutor, men alla digitala valutor tillhör inte dessa två kategorier. CBDC (Central Bank Digital Currency – på svenska digitala centralbankspengar) är inte virtuella valutor eller kryptovalutor. Digitala valutor kan vara både reglerade och oreglerade. Ett exempel på en reglerad digital valuta är CBDC och ett exempel på oreglerade digitala valutor är Bitcoin och Ethereum. Den största andelen av virtuella valutor är oreglerade, medan kryptovalutor inte är reglerade i någon jurisdiktion. Alla digitala valutor är inte kryptografiskt säkrade, varav kryptovalutor alltid använder kryptografi för att säkra sina nätverk. Gällande virtuella valutor kan de både använda och inte använda sig av kryptografi för att säkra sina nätverk.

Virtuella valutor – Frågor och svar

Vad definierar virtuella valutor?

Virtuella valutor är digitala valutor med vilka transaktioner endast utförs via elektroniska nätverk eller Internet. Det finns alltså ingen fysisk motsvarighet.

Vilka olika sorters virtuella valutor finns det?

Virtuella valutor kan delas in i två huvudkategorier: öppna och slutna virtuella valutor. Vilken kategori de tillhör beror på vilket nätverk de verkar i. Den öppna virtuella valutan fungerar i ett öppet ekosystem och kan konverteras till andra virtuella valutor eller fiatvalutor, medan slutna virtuella valutor är begränsade till ett slutet ekosystem.

Vad skiljer virtuella, digitala och kryptovalutor åt?

Alla virtuella valutor och kryptovalutor är digitala valutor. Men alla digitala valutor är inte virtuella valutor eller kryptovalutor. Digitala centralbankspengar är digitala valutor, men de är varken virtuella valutor, som är oreglerade, eller kryptovalutor, som är decentraliserade.

Vilka fördelar finns med virtuella valutor?

Virtuella valutor kräver inte att någon mellanhand inblandas, vilket förkortar transaktionsprocessen och därmed även skär ner på kostnaderna. Dessutom elimineras geografiska gränser då allt sker digitalt.

Finns det några nackdelar?

En nackdel med virtuella valutor är att de kan utsättas för hackers då de existerar online. Dessutom råder det kontrovers om huruvida decentralisering är något bra eller inte.